Przedmiot działania

Podstawowy:
1. Wytwarzanie ciepła.
2. Przesyłanie i dystrybucja ciepła.
3. Obrót ciepłem.

Pozostały:
1. Działalność remontowa i inwestycyjna w zakresie ciepłownictwa oraz urządzeń towarzyszących,
2. Określanie warunków technicznych w zakresie podłączania obiektów do sieci ciepłowniczej,
3. Eksploatacja i konserwacja wszelkich urządzeń ciepłowniczych,
4. Świadczenie usług w zakresie ciepłownictwa, w tym eksploatacja węzłów na zlecenie osób 
    trzecich,
5. Prowadzenie pogotowia technicznego w zakresie obsługi urządzeń wytwórczych, przesyłowych,
    odbiorczych i pomiarowych ciepła,
6. Prowadzenie prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem budowy, przebudowy
    i modernizacji urządzeń ciepłowniczych, wytwórczych, przesyłowych i odbiorczych oraz
    bezpośrednie wykonawstwo,
7. Wdrażanie nowoczesnych technik i technologii usprawniających gospodarkę energią cieplną,

metryczka


Wytworzył: Barbara Błaszczyk (8 sierpnia 2014)
Opublikował: Krzysztof Wrzos (8 sierpnia 2014, 13:18:08)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wrzos (6 października 2016, 08:52:52)
Zmieniono: Edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3084