zamówienie na:

Budowa sieci rozdzielczych

zamawiający: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 01/2021
wartość: 0
termin składania ofert: 25 lutego 2021  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty