zamówienie na:

Sukcesywne dostawy węzłów cieplnych

zamawiający: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 01/2020
wartość: 0
termin składania ofert: 6 lutego 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty